maskmask

Zachęcamy do lektury!

wykop zalany wodą

Jakie typy odwodnień wykopów wyróżniamy?

Realizacja robót ziemnych związanych z przygotowywaniem głębokich wykopów niezbędna zwykle podczas przygotowywania fundamentów lub rozmaitych obiektów inżynieryjnych wiąże się z koniecznością zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które wyeliminują ryzyko osuwania się ziemi, a także zaradzą przesiąkaniu wody. Odwadnianie wykopów może być prowadzone różnymi sposobami. Przyjrzyjmy się bliżej metodom obniżania zwierciadła wód gruntowych.

Czytaj więcej...

budowa hydrotechniczna

Co rozumieć pod pojęciem usług hydrotechnicznych?

Firmy budowlane prowadzą działalność w różnych obszarach, specjalizując się w wykonywaniu obiektów o rozmaitym przeznaczeniu i charakterze. Większość funkcjonujących na rynku podmiotów zajmuje się budownictwem kubaturowym, tj. wznoszeniem budowli takich jak domy czy budynki użytkowe albo liniowym, a zatem obejmującym infrastrukturę przesyłowo-transportową – m.in. kanalizację, linie energetyczne czy drogi. Ze względu na specyfikę stosowanych technologii w branży budowlanej wyróżnia się też podmioty realizujące prace z zakresu budownictwa wodnego, w tym usługi hydrotechniczne, czyli związane ze wznoszeniem, utrzymaniem oraz naprawą budowli wodnych. Przyjrzyjmy się bliżej tej dziedzinie.

Czytaj więcej...

instalacja igłofiltrowa do pozbycia się wysokich wód gruntowych

Na czym polega proces wpłukiwania igłofiltrów?

Prowadzenie robót ziemnych wymagających wykonania wykopów oznacza zwykle konieczność zastosowania technologii pozwalających na pozbycie się przesączającej się wody gruntowej, która grozi zalaniem terenu prac, a także potencjalnie niebezpiecznym osunięciem się ziemi. Sposobem na wyeliminowanie takiego zagrożenia będzie uszczelnienie wykopu lub jego odwodnienie przez obniżenie zwierciadła wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie. Rozwiązaniem, które może sprawdzić się najlepiej będzie skorzystanie z igłofiltrów. Przekonaj się, czym są i zobacz, w jaki sposób się je instaluje.

Czytaj więcej...

ścianki szczelne na nabrzeżu

Sposoby umacniania i uszczelniania nabrzeży

Tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych są narażone na niszczycielskie działanie wody związane z wypłukiwaniem podłoża wskutek silnego prądu czy powstawania fal, a także spływania wód opadowych czy pojawiających się w wyniku roztopów. Sposobem na przeciwdziałanie takim zjawiskom jest umacnianie i uszczelnianie nabrzeży, co może zapobiec erozji, a jednocześnie ułatwić wykorzystanie poszczególnych stref w celach żeglugowych, rekreacyjnych lub dla potrzeb rybołówstwa. Wśród najczęściej stosowanych w pracach hydrotechnicznych tego rodzaju rozwiązań znajduje się używanie ścianek szczelnych. Przekonajmy się, czym są i sprawdźmy, jak się je wykorzystuje.

Czytaj więcej...

wał przeciwpowodziowy

Kiedy wał przeciwpowodziowy kwalifikuje się do remontu?

Wały przeciwpowodziowe to budowle ziemne, które są wznoszone w celu ochrony płaskich i rozległych powierzchni, a także obszarów gęstej zabudowy czy obiektów przemysłowych. Podczas powodzi wał staje się budowlą hydrotechniczną, która doprowadza do spiętrzenia wody i musi sobie poradzić zarówno z jej naporem, jak i odbywającym się wzdłuż skarpy przepływem. Dla zagwarantowania właściwego poziomu bezpieczeństwa powinny one być poddawane okresowym kontrolom, a w razie stwierdzenia usterek niezbędne będzie przeprowadzenie remontu wału przeciwpowodziowego. Przekonajmy się, kiedy będzie to konieczne.

Czytaj więcej...

pracownicy ustawiający betonowe kręgi

Etapy powstawania studni fundamentowych

Każda budowla musi być posadowiona na gruncie w taki sposób, by obciążenia, jakie generuje, rozkładały się równomiernie, a podłoże zachowało stabilność. W przypadku, gdyby nośność okazała się niewystarczająca, obiekt mógłby zacząć osiadać, co spowodowałoby pękanie ścian, uszkadzanie instalacji oraz zachwianie konstrukcji mogące zakończyć się zawaleniem się całości lub części wzniesionej struktury. Rodzaj fundamentowania zależy od specyfiki gruntu, a więc jego budowy hydrogeologicznej, jak również występujących obciążeń statycznych i dynamicznych. W miejscach, które tego wymagają z uwagi na budowę geologiczną oraz ilość i poziom wód gruntowych, konieczne może się okazać zastosowanie różnych typów fundamentów pośrednich, w tym studni fundamentowych. Przekonajmy się, w jaki sposób funkcjonują i sprawdźmy, jak powstają.

Czytaj więcej...

przepompownia wody

W jaki sposób działają przepompownie melioracyjne?

Woda to życiodajna ciecz, bez której nie można wyobrazić sobie życia. Jednak jej nadmiar może być równie groźny, jak brak. Właśnie dlatego coraz większą uwagę przykłada się do regulowania warunków wodnych przy pomocy zaawansowanych systemów melioracyjnych. Jedną z ich najważniejszych części składowych są przepompownie. Co warto o nich wiedzieć? I dlaczego ich wykorzystanie jest tak ważne? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czytaj więcej...

widok z lotu ptaka na Wisłę

Jak i gdzie powinny być montowane wały przeciwpowodziowe?

Ekstremalne warunki pogodowe powoli, ale nieubłaganie, stają się rzeczywistością także w Polsce. Jednym z ich symptomów są powodzie, które w większym lub mniejszym stopniu nawiedzają nasz kraj co kilka, kilkanaście lat. Ochroną przed ich niszczycielskimi skutkami są wały przeciwpowodziowe. To one zapewniają bezpieczeństwo zarówno dla ludzi, jak i ich majątku, takiego jak domy i całe gospodarstwa. Gdzie wykorzystywane są takie wzmocnienia? I jak powinny być tworzone? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czytaj więcej...

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.