maskmask

Zachęcamy do lektury!

żuraw samochodowy

Wykorzystanie dźwigów w transporcie i załadunku towarów

Transport ładunków o znacznej masie wiąże się z koniecznością wykorzystywania przystosowanego do takich zadań sprzętu. Przy ich przemieszczaniu potrzebne będą nie tylko odpowiednie pojazdy, dzięki którym konkretne elementy będą mogły pokonywać dłuższe dystanse, ale także urządzenia pozwalające na ich załadunek i rozładunek oraz przenoszenie na niewielkie odległości oraz podnoszenie na właściwą wysokość. W takich pracach najlepiej sprawdzają się żurawie samochodowe, mogące samodzielnie docierać na miejsce, w którym mają działać, a ich przygotowanie nie zabiera zbyt wiele czasu. Ponieważ są one dość kosztowne, najlepszym rozwiązaniem okaże się wynajem dźwigu. W Gorzowie żuraw samojezdny FAUN RTF 40-3 udostępnia firma Hydromel-3, specjalizująca się w usługach hydrotechnicznych i budownictwie wodnym, a także zajmująca się pracami ziemnymi.

Czytaj więcej...

koparka przy wodzie

Jaki sprzęt wykorzystuje się w pracach hydrotechnicznych?

Firmy budowlane mogą działać na różne sposoby. Część z nich to przedsiębiorstwa zajmujące się realizacją projektów z różnych dziedzin, często dzięki współpracy z licznymi podwykonawcami. Inne koncentrują się na jednym lub kilku wybranych segmentach rynku i zajmują się działalnością o ściśle określonym charakterze. Dobrym przykładem mogą tu być przedsiębiorstwa świadczące usługi hydrotechniczne. Przekonajmy się, jaka jest specyfika takich działań i zobaczmy, co będzie potrzebne przy realizacji zleceń z tego obszaru.

Czytaj więcej...

usługi hydrotechniczne

Igłofiltry w rolnictwie i ogrodnictwie

Poziom wód gruntowych ma kluczowe znaczenie w przypadku wielu obiektów budowlanych, ponieważ wpływa nie tylko na stabilność podłoża, ale także w sytuacji, gdy jest stosunkowo wysoki wiąże się z koniecznością zastosowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwwodnych albo przeciwwilgociowych. Obszarem, w którym kwestie związane z charakterystyką hydrogeologiczną konkretnego terenu okazują się równie istotne, jest rolnictwo i ogrodnictwo. W ich przypadku niekorzystny może się okazać zarówno niedobór wody, jak i jej zbyt duża ilość. W razie niewystarczających jej ilości można zdecydować się na nawadnianie, a przy nadmiarze skorzystać z klasycznych melioracji lub wybrać użycie igłofiltrów. Przekonajmy się, czym się i jak działają igłofiltry oraz sprawdźmy, w jaki sposób można zastosować je przy odprowadzaniu wody z pól i plantacji.

Czytaj więcej...

kanał melioracyjny

Od czego zależy solidność obudowy kanału melioracyjnego?

Właściwe kształtowanie stosunków wodnych na danym terenie przesądza o możliwościach jego wykorzystywania. Na obszarach użytkowanych rolniczo zwykle wykonuje się więc melioracje, które pomagają w utrzymywaniu w glebie optymalnej ilości wody, chroniąc podłoże przed nadmiernym się jej gromadzeniem. Do zapewnienia właściwego funkcjonowania tworzonego w tym celu systemu firmy wykonujące usługi hydrotechniczne przygotowują więc odpowiednie urządzenia wodno-melioracyjne, w tym drenaże obejmujące pola uprawne i ich otoczenie oraz rowy nawadniające i odwadniające, które pomagają w transporcie wody. By okazały się one odpowiednio trwałe, ważny będzie sposób ich zabezpieczenia.

Czytaj więcej...

wykop zalany wodą

Jakie typy odwodnień wykopów wyróżniamy?

Realizacja robót ziemnych związanych z przygotowywaniem głębokich wykopów niezbędna zwykle podczas przygotowywania fundamentów lub rozmaitych obiektów inżynieryjnych wiąże się z koniecznością zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które wyeliminują ryzyko osuwania się ziemi, a także zaradzą przesiąkaniu wody. Odwadnianie wykopów może być prowadzone różnymi sposobami. Przyjrzyjmy się bliżej metodom obniżania zwierciadła wód gruntowych.

Czytaj więcej...

budowa hydrotechniczna

Co rozumieć pod pojęciem usług hydrotechnicznych?

Firmy budowlane prowadzą działalność w różnych obszarach, specjalizując się w wykonywaniu obiektów o rozmaitym przeznaczeniu i charakterze. Większość funkcjonujących na rynku podmiotów zajmuje się budownictwem kubaturowym, tj. wznoszeniem budowli takich jak domy czy budynki użytkowe albo liniowym, a zatem obejmującym infrastrukturę przesyłowo-transportową – m.in. kanalizację, linie energetyczne czy drogi. Ze względu na specyfikę stosowanych technologii w branży budowlanej wyróżnia się też podmioty realizujące prace z zakresu budownictwa wodnego, w tym usługi hydrotechniczne, czyli związane ze wznoszeniem, utrzymaniem oraz naprawą budowli wodnych. Przyjrzyjmy się bliżej tej dziedzinie.

Czytaj więcej...

instalacja igłofiltrowa do pozbycia się wysokich wód gruntowych

Na czym polega proces wpłukiwania igłofiltrów?

Prowadzenie robót ziemnych wymagających wykonania wykopów oznacza zwykle konieczność zastosowania technologii pozwalających na pozbycie się przesączającej się wody gruntowej, która grozi zalaniem terenu prac, a także potencjalnie niebezpiecznym osunięciem się ziemi. Sposobem na wyeliminowanie takiego zagrożenia będzie uszczelnienie wykopu lub jego odwodnienie przez obniżenie zwierciadła wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie. Rozwiązaniem, które może sprawdzić się najlepiej będzie skorzystanie z igłofiltrów. Przekonaj się, czym są i zobacz, w jaki sposób się je instaluje.

Czytaj więcej...

ścianki szczelne na nabrzeżu

Sposoby umacniania i uszczelniania nabrzeży

Tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych są narażone na niszczycielskie działanie wody związane z wypłukiwaniem podłoża wskutek silnego prądu czy powstawania fal, a także spływania wód opadowych czy pojawiających się w wyniku roztopów. Sposobem na przeciwdziałanie takim zjawiskom jest umacnianie i uszczelnianie nabrzeży, co może zapobiec erozji, a jednocześnie ułatwić wykorzystanie poszczególnych stref w celach żeglugowych, rekreacyjnych lub dla potrzeb rybołówstwa. Wśród najczęściej stosowanych w pracach hydrotechnicznych tego rodzaju rozwiązań znajduje się używanie ścianek szczelnych. Przekonajmy się, czym są i sprawdźmy, jak się je wykorzystuje.

Czytaj więcej...

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.