maskmask

Budownictwo wodne i melioracyjne

Budownictwo wodne i melioracyjne  jest pojęciem określającym szereg inwestycji budowlanych, których celem jest zarówno optymalne, jak i zgodne z ekologią gospodarowanie zasobami wodnymi, a także utrzymanie bądź poprawa warunków glebowych. To wykorzystywanie wszelkich zasobów wodnych do celów gospodarczych. Ten rodzaj budownictwa to wciąż słabo rozpowszechniony w naszym kraju odłam, mimo że zajmuje się nim coraz więcej firm. Na rosnące zainteresowanie tym rodzajem budownictwa ma wpływ fakt, iż z roku na rok następuje znaczący postęp w branży hydrotechnicznej, co wpływa na zwiększenie efektywności pracy podmiotów gospodarczych zajmujących się tym obszarem. W ramach naszych usług oferujemy m.in. budowę i naprawę przepompowni melioracyjnych, zapuszczanie studni fundamentowych, budowę i regulację zapór, śluz i przepustów wodnych, budowę oraz remont wałów przeciwpowodziowych, a także wykonywanie polderów zalewowych, jaz, ścian oporowych, progów piętrzących oraz kanałów i zbiorników.

 

pompownia

Budowa i naprawa przepompowni melioracyjnych

Od wielu lat specjalizujemy się w budowie przepompowni melioracyjnych od podstaw, dostosowując ich konstrukcję do miejscowych warunków. Ponadto zajmujemy się również naprawą jej poszczególnych instalacji i poprawą wydajności agregatów pompowych mierzonej w liczbie metrów sześciennych przepompowywanej wody na sekundę. Głównym zadaniem przepompowni jest przerzut wody do odbiorników, które wymagają systematycznej konserwacji. Nasza firma specjalizuje się w obudowie kanałów melioracyjnych oraz rurociągów, od których stanu technicznego zależy działanie całego systemu. Przypominamy przy tym, że zgodnie z prawem wodnym za utrzymanie i odbudowę tych urządzeń odpowiada właściciel gruntów.

 

Zapuszczanie studni fundamentowych

W ramach współpracy z pompowniami melioracyjnymi oferujemy również zapuszczanie studni fundamentowych – betonowych, murowanych i żelbetonowych. Ich zastosowanie możliwe jest poniżej zwierciadła wody gruntowej oraz w gruntach nienawodnionych na głębokość nie większą niż 10 m. Zbiorników zapuszczanych nie powinno się natomiast instalować w gruntach naznaczonych głazami czy korzeniami drzew. Zaletą fundamentowych studni zapuszczanych jest to, że nie wymagają przeprowadzania prac odwodnieniowych. Z tego względu studnie z żelbetu i betonu sprawdzają się na obszarach, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych oraz w miejscach, gdzie nie można zastosować odwodnienia.

Studnie opuszczane wykonuje się tak zwaną metodą studniarską, która nie wymaga obniżania zwierciadła poziomu wody gruntowej. Po umieszczeniu ich na odpowiedniej głębokości wykonuje się podwodny betonowy korek, a następnie usuwa się wodę gruntową ze studni. W ten sposób w studni uzyskuje się suchą przestrzeń. Studnie fundamentowe wykorzystuje się w konstrukcji szybów w budowach infrastruktury podziemnej prowadzonych metodami bezwykopowymi np. w technologii przecisków hydraulicznych. Studnie pełnią w takich konstrukcjach rolę komór startowych i odbiorczych.

 

Budowa i remont wałów przeciwpowodziowych

W ramach usług budownictwa wodnego i melioracyjnego zajmujemy się stawianiem i remontem wałów przeciwpowodziowych. To sztuczne usypiska, które wznoszone są wzdłuż rzeki w oddaleniu od jej koryta. Głównym celem ich budowy jest przeciwdziałanie rozlewaniu się wód rzecznych na terenach zalewowych. Wały chronią tereny sąsiednie przed zalaniem w przypadku powstania powodzi. Pełnią bardzo ważną funkcję ochronną i znacząco przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców terenów narażonych na zalanie.

Budowa i remonty wałów przeciwpowodziowych to czasochłonne czynności, wymagające sporych umiejętności wśród robotników. Z uwagi na zastosowanie dużej ilości materiałów oraz ciężkiego sprzętu budowlanego potrzebnych do wykonania tych czynności powinni zabierać się za to wyłącznie wykwalifikowani fachowcy. Nasi specjaliści wykonują doraźne naprawy wałów przeciwpowodziowych oraz ich gruntowne modernizacje z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów izolacyjnych. Remont wałów przeciwpowodziowych wymaga od naszego zespołu przeprowadzenia prac badawczych. Ocena stanu technicznego wałów następuje po dokładnych badaniach terenowych. W ich trakcie analizujemy warunki przyrodnicze i środowiskowe oraz określamy parametry gruntu. Wybrane dane pozwalają nam określić stan wału pod kątem:

  • stateczności obwałowania,
  • możliwości przebicia hydraulicznego,
  • zagrożenia filtracją.

Remont wałów przeciwpowodziowych w całości bądź też w miejscach szczególnie zagrożonych filtracją zabezpiecza przed przesiąkiem wody w przypadku wzrostu poziomu wód wezbraniowych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty budownictwa wodnego i melioracyjnego wszystkich klientów, którym zależy na kompleksowych usługach, będących gwarancją solidnie przeprowadzonych prac. W razie pytań lub wątpliwości co do konkretnej usługi zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Wszyscy chętnie wysłuchają Państwa wątpliwości i posłużą pomocą oraz radą.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.