maskmask

Zabezpieczenia skarp i wykopów oraz obudowa kanałów melioracyjnych

sprzęt melioracyjny

Zajmujemy się zabezpieczeniem skarp, wykopów i innych nasypów budowlanych, by chronić je przed osuwaniem się ziemi oraz wymywaniem jej przez wodę opadową lub powierzchniową. Odpowiednia ochrona zapobiega przy tym niszczeniu danych konstrukcji, w tym głównie fundamentów dróg lub budowli w gruncie, rurociągów, kanałów, rowów czy przekopów. Do kompleksowego zabezpieczania stosujemy ścianki szczelne oraz larseny. W ramach oferowanych usług zajmujemy się również obudową kanałów melioracyjnych.

 

Zabezpieczenia skarp i nasypów

Podczas wyboru najbardziej odpowiedniego sposobu na zabezpieczenia skarp należy wziąć pod uwagę przede wszystkim stopień ich nachylenia. Przyjmuje się, że skarpy należy umocnić, jeżeli przy wysokości 2-3 m mają nachylenie większe niż 1:1,5. Ważne jest, by dążyć do uzyskania jak najbardziej jednolitej struktury traw, która w jak najwyższym stopniu będzie odporna na wszelkie czynniki erozyjne. W przypadku skarp wysokich i bardziej stromych do ochrony stosuje się siatki geosyntetyczne, które są w stanie przeciwdziałać erozjom nie tylko powierzchniowym, ale również liniowym. Do zabezpieczenia nasypów wykorzystywane są często geokraty, a więc siatka komórkowa z geosyntetyku, która zapewnia długoletnią stabilizację skarpy. Innym sposobem jest zastosowanie biowłóknin i mat biodegradalnych przeciwdziałających erozji i umożliwiających wytworzenie się pod nimi systemu korzeniowego.

Zabezpieczanie wykopów

W celu zabezpieczenia wykopów (zarówno wąskoprzestrzennych, jak i szerokoprzestrzennych, a także jamistych), wykonuje się umacniające ściany pionowe. Ich obecność stanowi gwarancję prawidłowego odwadniania wykopów i nieosuwania się skarp, co zapewnia robotnikom bezpieczeństwo pracy. Skuteczne zabezpieczenie wykopów budowlanych jest konieczne nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa robotnikom, ale wynika także z przyczyn technicznych i ekonomicznych. Zabezpieczenie wykopu pozwala prowadzić prace bez potrzeby zamykania dróg czy linii kolejowych. Ponadto nie jest konieczne magazynowanie i przewożenie osuwającej się ziemi poza teren budowy, co zajmuje czas i jest kosztowne.

Do umocnienia głębokich wykopów używa się m.in. ścianek szczelnych. Ścianki te mogą być wykonane z elementów stalowych, drewna lub PCV. W przypadku zabezpieczeń stalowych powszechnie stosuje się profil typu Larsena o długości 400 mm i szerokości 250 mm. Profile tego rodzaju, mimo niewielkiej grubości, cechują się znaczną wytrzymałością. Inną metodą zabezpieczenia wykopów jest stawianie ścian z kolumn budowanych metodą iniekcji strumieniowej. Kolejnym sposobem na utrzymanie gruntu w pożądanej pozycji jest budowanie ścian gwoździowanych. Wszystkie te zabezpieczenia powstają z wykorzystaniem kotw gruntowych, rozpór i stropów kondygnacji podziemnych.

 

Ścianki szczelne

Ścianki szczelne są znaną i często stosowaną metodą na zabezpieczenie wykopów. Zwykle ich zastosowanie opiera się na tymczasowej ochronie miejsca, gdzie prowadzone są prace ziemne, ale coraz powszechniejsze są również systemy, które zapewniają stałą ochronę i są konstrukcją docelową. Stanowią wtedy część konstrukcyjną fundamentów. Obudowa za pomocą ścianki szczelnej polega na zestawieniu zagłębionych w grunt pionowych elementów dookoła lub w wybranej części wykopu, które połączone są ze sobą za pomocą specjalnych zamków. Ich podstawową funkcją jest podtrzymywanie ścian wykopów lub uskoków terenu. Tworzą doskonałą tamę i mogą powodować spiętrzenie wody, dzięki czemu mogą zostać wykorzystane podczas remontów wałów przeciwpowodziowych. Zabezpieczają przy tym wykopy przed takimi zjawiskami jak sufozja czy kurzawka.

W ramach naszych usług wykonujemy:

  • ścianki szczelne niepodparte (wspornikowe) – utwierdzone w gruncie,
  • ścianki szczelne ze stężeniami i rozparciami,
  • ścianki szczelne podparte – jednokrotnie lub wielokrotnie, a także kotwione.

 

Larseny

Larseny, inaczej grodzice, wykorzystywane są m.in. przy budowie dróg, wysypisk śmieci oraz w budownictwie podziemnym. Wykonywane są zarówno ze stali, jak i z plastiku oraz innych materiałów w zależności od przeznaczenia. Podobnie jak ścianki szczelne, larseny stanowią tymczasowe elementy danej konstrukcji. Larseny jako konstrukcje oporowe skutecznie wzmacniają obszar ewentualnego osuwiska, dzięki czemu nie ulega on przemieszczeniu. Pomiary deformacji konkretnych osuwisk wykonane za pomocą skanerów laserowych dowodzą, że zabezpieczenie terenów osuwiskowych za pomocą larsenów jest znacznie skuteczniejsze niż wykonanie wyłącznie prac odwodnieniowych.

Larseny chronią tereny zagrożone osuwaniem się w wyniku intensywnych opadów deszczu i występowania na danym obszarze problemów hydrogeologicznych. Zabezpieczenie skarp i ustabilizowanie osuwisk za pomocą larsenów najczęściej wykonujemy na trasie linii kolejowych i nasypów drogowych, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowników istniejącej infrastruktury oraz utrzymanie jej właściwego stanu technicznego. Dzięki stosowaniu środków zabezpieczających nasypy, kontrolowanie ruchów osuwiskowych jest znacznie łatwiejsze.

 

Obudowa kanałów melioracyjnych

W związku z pojawianiem się w naszym kraju coraz częstszych anomalii pogodowych (gwałtownych opadów deszczu czy długotrwałych suszy) z każdym rokiem wzrasta rola kanałów melioracyjnych, które służą do zbierania i odprowadzania wody do większego zbiornika. By sztucznie wykonane zagłębienie w ziemi spełniało swoją rolę, potrzebuje odpowiedniej ochrony. Zajmujemy się obudową kanałów melioracyjnych. Właściwe zabezpieczenie oraz regularna konserwacja ma duży wpływ na komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania systemów melioracyjnych.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.