maskmask

Zabezpieczenia skarp i wykopów oraz obudowa kanałów melioracyjnych

sprzęt melioracyjny

Zajmujemy się zabezpieczeniem skarp, wykopów i innych nasypów budowlanych przed osuwaniem się ziemi oraz wymywaniem jej przez wodę opadową lub powierzchniową. Odpowiednia ochrona zapobiega przy tym niszczeniu konstrukcji, w tym głównie fundamentów dróg lub budowli w gruncie, rurociągów, kanałów, rowów czy przekopów. Do kompleksowego zabezpieczania stosujemy ścianki szczelne oraz larseny. W ramach oferowanych usług wykonujemy również obudowę kanałów melioracyjnych.

 

 

Zabezpieczenia skarp i nasypów

Do erozji dochodzi pod wpływem działania m.in. wiatru i wód opadowych. Wyróżnia się erozję powierzchniową – kiedy wierzchnie warstwy gleby rozmywane są przez wodę lub wywiewane przez wiatr – i liniową, gdy spływ wody rozcina glebę. Degradacji gleby sprzyjają zwłaszcza duże nachylenie stoku i brak naturalnej roślinności, która przerastając glebę korzeniami, zapobiega osuwaniu się ziemi. Z tego powodu w przypadku sztucznych nasypów warto sięgnąć po kilka rozwiązań, które zapewnią ziemi odpowiednią stabilizację i uchronią ją przed degradacją.

Decydując się na sposób zabezpieczenia skarp, powinno się przede wszystkim wziąć pod uwagę stopień ich nachylenia. Przyjmuje się, że skarpy należy umocnić, jeżeli przy wysokości 2-3 m mają nachylenie większe niż 1:1,5. Ważne, by dążyć do uzyskania jak najbardziej jednolitej struktury traw, która w jak najwyższym stopniu będzie odporna na czynniki erozyjne. W ramach trwałego zabezpieczenia skarp wykorzystuje się nowoczesne materiały geosyntetyczne, które pozwalają skutecznie wzmocnić i ustabilizować podłoże. W zależności od rodzaju mogą mieć też działanie izolacyjne i filtrujące. W przypadku skarp wysokich i bardziej stromych do ochrony stosuje się siatki geosyntetyczne, które są w stanie przeciwdziałać erozjom nie tylko powierzchniowym, ale również liniowym. Podczas wyboru siatki należy zadbać o odpowiednią wielkość oczek – nie mogą być zbyt małe, ponieważ korzenie roślin nie mogłyby przez nie przerastać. Nie powinny być jednak za duże, ponieważ wówczas materiał straci funkcję przeciwerozyjną. Do zabezpieczenia nasypów wykorzystywane często są geokraty, a więc siatki komórkowe z geosyntetyku. Poszczególne komórki geokraty wypełnia się żwirem, piaskiem, kruszonym kamieniem czy ziemią, co zwiększa stabilność konstrukcji i pozwala równomiernie rozłożyć obciążenie. Geokraty są proste w montażu, cechują się wysoką odpornością na substancje chemiczne i promieniowanie UV oraz zapewniają długoletnią stabilizację skarpy. Do przymocowywania siatek geosyntetycznych i geokrat wykorzystuje się m.in. opaski zaciskowe i stalowe szpilki kotwiące.

Innym rodzajem zabezpieczenia przeciwerozyjnego są materiały ulegające biodegradacji, umożliwiające wytworzenie się pod nimi systemu korzeniowego. Jednym z nich jest biowłóknina – pomiędzy jej włóknami w runie umieszczone są nasiona traw. W celu umocnienia skarp można zastosować także maty biodegradalne, które zapewniają skuteczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i umożliwiają szybką wegetację roślin.

 

Zabezpieczanie wykopów

W celu zabezpieczenia wykopów (zarówno wąskoprzestrzennych, jak i szerokoprzestrzennych, a także jamistych), wykonuje się umacniające ściany pionowe. Ich obecność stanowi gwarancję prawidłowego odwadniania wykopów i nieosuwania się skarp, co zapewnia robotnikom bezpieczeństwo pracy. Skuteczne zabezpieczenie wykopów budowlanych jest kluczowe także ze względów technicznych i ekonomicznych. Umożliwia prowadzenie prac bez potrzeby zamykania dróg czy linii kolejowych. Ponadto nie ma wówczas potrzeby magazynowania i przewożenia osuwającej się ziemi poza teren budowy, co jest kosztowne i czasochłonne.

Do umocnienia głębokich wykopów używa się m.in. ścianek szczelnych. Ścianki te mogą być wykonane z elementów stalowych, drewna lub PCV. W przypadku zabezpieczeń stalowych powszechnie stosuje się profil typu Larsena o długości 400 mm i szerokości 250 mm. Profile tego rodzaju, mimo niewielkiej grubości, cechują się znaczną wytrzymałością. Inną metodą zabezpieczenia wykopów jest stawianie ścian z kolumn budowanych metodą iniekcji strumieniowej. Kolejnym sposobem na utrzymanie gruntu w pożądanej pozycji jest budowanie ścian gwoździowanych. Gwoździowanie polega na osadzeniu w gruncie stalowych prętów. Jest to szybka i ekonomiczna metoda zabezpieczenia ścian wykopu, skutecznie stabilizująca grunt i zwiększająca jego wytrzymałość. Wszystkie powyższe zabezpieczenia powstają z wykorzystaniem kotw gruntowych, rozpór i stropów kondygnacji podziemnych.

 

Ścianki szczelne

Ścianki szczelne są znaną i często stosowaną metodą na zabezpieczenie wykopów. Zwykle ich zastosowanie opiera się na tymczasowej ochronie miejsca, gdzie prowadzone są prace ziemne, ale coraz powszechniejsze są również systemy, które zapewniają stałą ochronę i są konstrukcją docelową. Stanowią wtedy część konstrukcyjną fundamentów. Obudowa za pomocą ścianki szczelnej polega na zestawieniu zagłębionych w grunt pionowych elementów dookoła lub w wybranej części wykopu, które połączone są ze sobą za pomocą specjalnych zamków. Ich podstawową funkcją jest podtrzymywanie ścian wykopów lub uskoków terenu. Tworzą doskonałą tamę i mogą powodować spiętrzenie wody, dzięki czemu wykorzystuje się je podczas remontów wałów przeciwpowodziowych. Zabezpieczają przy tym wykopy przed takimi zjawiskami jak sufozja (wypłukiwanie z gruntu drobnych cząstek lub ziarn przez wodę) czy kurzawka, czyli rozmycie dna. Skutecznie zwiększają szczególność podłoża oraz minimalizują lub całkowicie odcinają dopływ wody do wykopu. Warto także zauważyć, że ścianki szczelne odznaczają się wysoką wytrzymałością i trwałością, a co więcej, można użyć ich wielokrotnie.

W ramach naszych usług wykonujemy:

  • ścianki szczelne niepodparte (wspornikowe) – utwierdzone w gruncie,
  • ścianki szczelne ze stężeniami i rozparciami,
  • ścianki szczelne podparte – jednokrotnie lub wielokrotnie, a także kotwione.

Ścianki szczelne można zamontować przez wbijanie, wciskanie statyczne lub wwibrowanie. Sposób instalacji jest uzależniony od wielu czynników, w tym odległości od innych budynków. Nasi specjaliści dobierają odpowiednią metodę po zapoznaniu się z warunkami panującymi w miejscu prowadzonych prac.

 

Larseny

Larseny, inaczej grodzice, wykorzystywane są m.in. przy budowie dróg, wysypisk śmieci oraz w budownictwie podziemnym. Wykonywane są zarówno ze stali, jak i z plastiku oraz innych materiałów w zależności od przeznaczenia. Podobnie jak ścianki szczelne, larseny stanowią tymczasowe elementy danej budowli. Jako konstrukcje oporowe skutecznie wzmacniają obszar ewentualnego osuwiska, dzięki czemu nie ulega on przemieszczeniu. Pomiary deformacji konkretnych osuwisk wykonane za pomocą skanerów laserowych dowodzą, że zabezpieczenie terenów osuwiskowych za pomocą larsenów jest znacznie skuteczniejsze niż wykonanie wyłącznie prac odwodnieniowych.

Larseny chronią tereny zagrożone osuwaniem się w wyniku intensywnych opadów deszczu i występowania na danym obszarze problemów hydrogeologicznych. Zabezpieczenie skarp i ustabilizowanie osuwisk za pomocą larsenów najczęściej wykonujemy na trasie linii kolejowych i nasypów drogowych, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowników istniejącej infrastruktury oraz utrzymanie jej właściwego stanu technicznego. Dzięki stosowaniu środków zabezpieczających nasypy kontrolowanie ruchów osuwiskowych jest znacznie łatwiejsze.

 

Obudowa kanałów melioracyjnych

W związku z pojawianiem się w naszym kraju coraz częstszych anomalii pogodowych (gwałtownych opadów deszczu czy długotrwałych suszy) z każdym rokiem rośnie znaczenie kanałów melioracyjnych, które służą do zbierania i odprowadzania wody do większego zbiornika. By sztucznie wykonane zagłębienie w ziemi spełniało swoją rolę, potrzebuje odpowiedniej ochrony. Zajmujemy się obudową kanałów melioracyjnych. Przeprowadzamy analizę stanu urządzeń melioracyjnych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi. W trakcie prac konserwacyjnych wykorzystujemy najnowsze technologie, co pozwala na zachowanie wysokich standardów parametrów technicznych kanałów. Jednocześnie podczas prowadzonych przez robót dbamy o to, by nasze działania nie wywarły negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Właściwe zabezpieczenie oraz regularna konserwacja mają przełożenie na komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania systemów melioracyjnych. Podczas wykonywania obudowy należy pamiętać m.in. o zachowaniu prawidłowego spadku rowu, dlatego są to prace wymagające dużych umiejętności i precyzji. Gwarantujemy, że nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie i wiedzą, jak usunąć przeszkody w odpływie, co pozwala na utrzymanie optymalnych stosunków wodnych. Warto podkreślić, że kanały melioracyjne zapewniają ochronę przeciwpowodziową. Wskutek naturalnej eksploatacji może dojść jednak do pogorszenia sprawności systemu. Regularna ocena stanu technicznego i prace konserwacyjne są niezbędne, by systemy melioracyjne prawidłowo spełniały swoją funkcję. Nieodprowadzanie nadmiaru wód prowadzi do podtopień i zalewania okolicznych terenów. Zachęcamy do powierzenia wykonania obudowy kanału melioracyjnego naszym fachowcom.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.