maskmask

Odwadnianie wykopów

usługi dźwigowe Hydromel-3

Zajmujemy się odwadnianiem wykopów, które polega na czasowym obniżeniu wód gruntowych. Jego głównym zadaniem jest odprowadzenie wody opadowej i roztopowej, która napływa do wykopu budowlanego lub w pobliże jego najbliższego otoczenia. Odwadnianie stosuje się także w celu zapewnienia komfortowych warunków prowadzenia robót fundamentowych w gruntach nawodnionych. Wyróżnia się odwodnienia wykopów powierzchniowe, wgłębne i mieszane. Można je wykonać na dwa sposoby. Podczas odwadniania wody bezpośrednio z wykopu najczęściej zastosowanie znajdują pompy zatapialne lub samozasysające, dzięki którym możliwe jest pompowanie wody z wykopów o głębokości do około 7 metrów. Ta metoda nazywana jest drenażem odkrytym. W pozostałych przypadkach przeprowadzany jest drenaż zakryty, polegający na zamontowaniu igłofiltrów lub studni obok wykopu.

 

Instalacje igłofiltrowe w odwadnianiu wykopów

W ramach kompleksowo przeprowadzanych usług oferujemy Państwu odwadnianie wykopów za pomocą zestawów igłofiltrowych z pompą spalinową bądź elektryczną, które mogą zostać zamontowane podczas budowy przepompowni melioracyjnych. Sposób odwadniania konsultowany jest z klientem oraz dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i wymagań. Oprócz sprzedaży wraz z transportem i montażem oferujemy również wynajem zestawów igłofiltrowych. Wynajem zestawu wraz z usługą montażu instalacji przez fachową ekipę pozwala ograniczyć koszty odwodnienia do minimum. To najlepsze rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą szybko i skutecznie odwodnić obszar wykopu.

 

Kiedy stosować instalacje igłofiltrowe?

Instalacje igłofiltrowe stosowane są podczas próby obniżenia poziomu wód gruntowych. Dzięki zastosowaniu tej metody woda nie napływa do wykopu ponownie, co zapobiega negatywnym skutkom takiego napływu. Zastosowanie igłofiltrów w odwadnianiu wykopów pozwala na skuteczne osuszenie terenu przed przystąpieniem do robót ziemnych przeprowadzanych poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych. Odprowadzanie wody za ich pomocą kontynuowane jest zazwyczaj aż do momentu zakończenia prac w wykopie. Instalacje igłofiltrowe sprawdzają się podczas odwodnienia przede wszystkim gruntów drobnoziarnistych zawierających mały współczynnik filtracji. Filtr będący stałym elementem tego typu instalacji pozwala na pozyskiwanie wody pitnej z gruntu. Sprawdzają się także w odwadnianiu geotechnicznym stosowanym m.in. do konsolidacji gruntu, zwiększenia jego stabilności i redukcji osunięć. Igłofiltry wykorzystywane są również w rolnictwie i ogrodnictwie.

 

Projektowanie bezpiecznych odwodnień budowlanych metodą igłofiltrów na terenach zurbanizowanych

Wykonanie odwodnień budowlanych metodą igłofiltrów wymaga przygotowania projektu wykonawczego i dokumentacji. W projekcie trzeba uwzględnić zagrożenia, jakie mogą się pojawić podczas prac odwodnieniowych. Szczególnie na terenach zurbanizowanych można napotkać wiele problemów z odwodnieniem wykopów. Nasi specjaliści stosują metody odwodnienia, które zapewniają bezpieczeństwo i brak przestojów w wykonywaniu robót budowlanych. Na obszarze odwodnienia wykopu dbamy o:

  • minimalizowanie ryzyka osiadania gruntu pod obiektami budowlanymi w pobliżu instalacji igłofiltrowych,
  • ograniczenie osłabienia podłoża w zamkniętych systemach odwodnieniowych wykopów,
  • zabezpieczenie drzew i krzewów przed zniszczeniem czy uschnięciem,
  • ochronę bilansu wodnego wód powierzchniowych i obecnego w nich życia biologicznego,
  • zabezpieczenie ujęć wód podziemnych,
  • monitorowanie właściwości fizycznych i chemicznych wód,
  • ograniczenie ryzyka rozluźnienia i osunięć gruntu, wypłukiwania gleby, wyparcia dna wykopu.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty instalacji igłofiltrowych w ramach prac polegających na odwadnianiu wykopów. Gwarantujemy pełne zadowolenie klientów wynikające z kompleksowo wykonanej usługi. Wyróżniamy się terminowością przeprowadzenia wszystkich prac przy użyciu najlepszych materiałów i nowoczesnego sprzętu.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.