maskmask

Jak działają igłofiltry?

Igłofiltry to przewody rurowe o małej średnicy, u których podstaw znajdują się filtry szczelinowe. Na system igłofiltrów składa się kilka rur, zazwyczaj rozmieszczonych w niewielkich odległościach od siebie. Taki system umieszcza się w gruncie na odpowiedniej głębokości, tak, by perforowane zakończenie znalazło się poniżej poziomu wód gruntowych. Dzięki temu igłofiltry mogą pełnić funkcję punktów ujęć wodnych. Zostają następnie podłączone do kolektora ssącego. Ten natomiast połączony jest z agregatem pompowym za pomocą elementów takich jak łączniki, łuki czy rury przelotowe. Agregat generuje podciśnienie, co skutkuje zassaniem wody z igłofiltrów i odprowadzeniem jej z układu poza teren wykopu lub do systemu uzdatniania. Na całą instalację igłofiltrów składają się także kolanka, uszczelki, węże ssawno-tłoczne, zawory, adaptery i przepustnice.

Wybór poszczególnych elementów instalacji, takich jak m.in. średnica i liczba igłofiltrów, jest uzależniony od warunków gruntowych i wielkości wykopu. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu – oferujemy fachowe doradztwo. Nasi specjaliści po zapoznaniu się z Państwa wymaganiami i potrzebami ocenią, które rozwiązanie będzie najlepsze.

 

Jak wygląda montaż igłofiltrów?

Standardową metodą montażu igłofiltrów jest wpłukiwanie. W tym celu używa się rury wpłukującej z wężem, która zostaje podłączona do pompy. Rurę ustawia się pod odpowiednim kątem w glebie. Następnie wprowadzana jest do niej woda, która wymywa grunt, co umożliwia zagłębienie rury. Kiedy znajdzie się na właściwej głębokości, odcina się dopływ wody i usuwa wąż wpłukujący. Po wykonaniu tej czynności do rury wprowadza się igłofiltr, a potem wyjmuje się ją z gleby. W niektórych przypadkach do zainstalowania igłofiltrów konieczne jest wybicie otworów lub nawiercenie, np. w przypadku gruntów o nieprzepuszczalnych warstwach. Niekiedy zamiast metody wpłukiwania stosuje się wgłębienie lub techniki wiertnicze.

 

Jakie są zalety igłofiltrów?

Dużą zaletą igłofiltrów jest łatwość ich montażu. Zainstalowanie systemu nie zajmuje wiele czasu, co jest szczególnie ważne w przypadku odwadniania rozległego terenu. Instalacje igłofiltrowe są także łatwe w utrzymaniu, czyszczeniu i transporcie. Warto także zwrócić uwagę na szerokie możliwości modyfikowania instalacji przez dodawanie dowolnych elementów, które są dostępne w większości sklepów budowlanych. Igłofiltry jako metoda odwadniania cechują się wysoką wydajnością. Są również odporne na zamulanie. Oprócz tego jednej instalacji igłofiltrów można używać wielokrotnie przy różnych projektach, co generuje spore oszczędności.

 

Kiedy stosować instalacje igłofiltrowe?

Instalacje igłofiltrowe stosowane są podczas próby obniżenia poziomu wód gruntowych. Dzięki zastosowaniu tej metody woda nie napływa do wykopu ponownie, co zapobiega negatywnym skutkom takiego napływu. Zastosowanie igłofiltrów w odwadnianiu wykopów pozwala na skuteczne osuszenie terenu przed przystąpieniem do robót ziemnych przeprowadzanych poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych. Odprowadzanie wody za ich pomocą kontynuowane jest zazwyczaj aż do momentu zakończenia prac w wykopie. Instalacje igłofiltrowe sprawdzają się podczas odwodnienia przede wszystkim gruntów drobnoziarnistych zawierających mały współczynnik filtracji. Filtr będący stałym elementem tego typu instalacji pozwala na pozyskiwanie wody pitnej z gruntu. Igłofiltrów używa się także w odwadnianiu geotechnicznym stosowanym m.in. do konsolidacji gruntu, zwiększenia jego stabilności i redukcji osunięć. Igłofiltry wykorzystywane są ponadto w rolnictwie i ogrodnictwie – umożliwiają pozyskanie wody gruntowej do nawadniania. Niekiedy stosuje się je również w celu osuszania zalanych pomieszczeń, np. piwnic.

 

Projektowanie bezpiecznych odwodnień budowlanych metodą igłofiltrów na terenach zurbanizowanych

Wykonanie odwodnień budowlanych metodą igłofiltrów wymaga przygotowania projektu wykonawczego i dokumentacji. W projekcie trzeba uwzględnić zagrożenia, jakie mogą się pojawić podczas prac odwodnieniowych. Szczególnie na terenach zurbanizowanych można napotkać wiele problemów z odwodnieniem wykopów. Nasi specjaliści stosują metody, które zapewniają bezpieczeństwo i brak przestojów w wykonywaniu robót budowlanych. Na obszarze odwodnienia dbamy o:

  • minimalizowanie ryzyka osiadania gruntu pod obiektami budowlanymi w pobliżu instalacji igłofiltrowych,
  • ograniczenie osłabienia podłoża w zamkniętych systemach odwodnieniowych wykopów,
  • zabezpieczenie drzew i krzewów przed zniszczeniem czy uschnięciem,
  • ochronę bilansu wodnego wód powierzchniowych i obecnego w nich życia biologicznego,
  • zabezpieczenie ujęć wód podziemnych,
  • monitorowanie właściwości fizycznych i chemicznych wód,
  • ograniczenie ryzyka rozluźnienia i osunięć gruntu, wypłukiwania gleby, wyparcia dna wykopu.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty instalacji igłofiltrowych w ramach prac polegających na odwadnianiu wykopów. Gwarantujemy pełne zadowolenie klientów wynikające z kompleksowo wykonanej usługi. Wyróżniamy się terminowością przeprowadzenia wszystkich prac przy użyciu najlepszych materiałów i nowoczesnego sprzętu.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.