maskmask

Etapy postępowania przy odwadnianiu wykopów

Przy tworzeniu wykopów fundamentowych zawsze konieczne jest uwzględnienie warunków gruntowo-wodnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wysokość poziomu wód gruntowych względem dna wykopu. Bardzo często przy posadowieniu budynku istnieje konieczność zejścia poniżej zwierciadła wody gruntowej. W takich przypadkach, aby można było wykonać wszelkie roboty ziemne oraz budowlane, konieczne jest wykonanie odwodnienia wykopów w celu obniżania poziomu wód gruntowych. W tym artykule podpowiemy, na czym polega proces odwadniania wykopów i z jakich etapów się składa.

Odwodnienia wykopów za pomocą zestawów igłofiltrowych

Proces odwadniania wykopów może być zrealizowany za pomocą zestawów igłofiltrowych. Systemy igłofiltrowe to metoda bardzo często wykorzystywana do obniżania poziomu wody gruntowej. Standardowo wykorzystywana jest przy czasowym osuszaniu wykopów budowlanych.

Czym jest igłofiltr? Jest to przewód rurowy zakończony częścią roboczą w postaci filtru, który odpowiedzialny jest za odprowadzanie wody z gruntu. Oprócz tego niezbędne jest zastosowanie kolektora ssącego oraz agregatu pompowego. Igłofiltr musi zostać umieszczony na takiej głębokości, aby można było sięgnąć poniżej docelowego poziomu wód gruntowych. Sam przewód rurowy jest podłączony z kolektorem, który z kolei współpracuje bezpośrednio z agregatem, wytwarzającym ciśnienie w instalacji. W ten sposób dochodzi do poboru wody.

Podczas odwadniania igłofiltry są rozmieszczone obok lub wokół wykopu średnio w metrowych odstępach. Sukcesywne działanie całego zestawu - igłofiltrów, kolektora i agregatu - prowadzi do obniżenia wody w gruncie, umożliwiając realizację dalszych prac, np. robót w wykopach, układania rur wodociągowych lub kanalizacyjnych itd.

Odwodnienia wykopów z firmą Hydromel-3

Firma Hydromel-3 specjalizuje się w odwodnianiu wód gruntowych za pomocą zestawów igłofiltrowych z pompą spalinową bądź elektryczną - zgodnie z życzeniem Klienta. Zapewniamy kompleksową realizację wszystkich niezbędnych prac, w tym transport z montażem i demontażem oraz bezobsługową pracą zestawów, a także wynajem zestawów igłofiltrowych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.