maskmask

Jak buduje się zapory wodne?

Celem wybudowania zapory wodnej jest piętrzenie wody w korycie i dolinie rzeki, tworząc zbiornik retencyjny, dzięki któremu można pozyskiwać wodę i energię, a do tego zapewnić ochronę przeciwpowodziową i walory rekreacyjne. Zapory są budowane z betonu i dzielimy je na ciężkie, łukowe, filarowe (półciężkie), filarowe masywne, i filarowe łukowe. Jak przebiega proces budowy zapory wodnej i co jest do tego niezbędne?

Od czego należy rozpocząć prace?

Budowa zapory wodnej to jedna z usług hydrotechnicznych, która wymaga niezwykłej precyzji i zaplanowania prac. Zapory wodne są budowane w poprzek rzeki, aby utworzyć zbiornik w dolinie za nią, jednocześnie przechowując wodę, która w naturalny sposób do niej wpływa. Czasami zdarza się również tak, że są budowane w suchych dolinach albo w dolinach z małymi strumieniami, aby stworzyć obszar magazynowania wody, która jest transportowana z innego miejsca. Kluczowe jest stworzenie suchego obszaru do budowy tamy.

Właśnie dlatego miękka gleba oraz skały są wykopywane, natomiast twardsze skały są wysadzane materiałami wybuchowymi. Zapora wodna może być zbudowana na fundamencie skalnym albo gruntowym, który musi być wystarczająco mocny, aby udźwignąć jej ciężar. Jeżeli skalny fundament ma pęknięcia i szczeliny, należy je wypełnić zaczynem, który zapobiegnie wyciekaniu wody ze zbiornika. 

Jak powstaje zaprawa betonowa oraz rdzeń zapory?

Betonowa zaprawa jest mieszana w węźle betoniarskim. W przypadku dużych zapór konieczne może być powstanie kilku betoniarni. Beton można umieścić w zaporze na dwa sposoby:

  • wlewając mokrą mieszankę do formy wykonanej w wymaganym kształcie zapory,
  • przenosząc z węzła betoniarskiego przy pomocy taśmociągów.

Rdzeń zapory wodnej jest budowany warstwami. Ostatnim krokiem zaraz po podniesieniu zapory na pełną wysokość jest stworzenie warstwy ochronnej na górnej ścianie. Funkcją wspomnianej warstwy jest ochrona tamy przed uszkodzeniem przez fale. Czasami również zapewnia wodoodporność. Tak przygotowana zapora wodna tworzy zbiornik retencyjny, który pozwala bezpiecznie pozyskiwać wodę i energię.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.