maskmask

Jak działają przepompownie melioracyjne?

Melioracja to określenie różnych zabiegów technicznych wykonywanych w celu trwałego polepszenia zdolności produkcyjnych gleby. Działania z tego zakresu wykonywane są w różnych obszarach, przy czym najczęściej mamy do czynienia z melioracjami rolnymi, nieco rzadziej wdrażane są melioracje leśne oraz melioracje miejskie. Głównym aspektem melioracji jest skuteczne odprowadzanie wody. Skuteczne odprowadzanie wody wpływa nie tylko na warunki glebowe, ale również ma bardzo ważne znaczenie ze względów bezpieczeństwa.

Specyfika systemów melioracyjnych

Systemy melioracyjne składają się z bardzo wielu istotnych elementów, w tym m.in. kanałów i zbiorników retencyjnych, wałów, rowów nawadniająco-odwadniających, drenaży, zabezpieczeń przeciwpowodziowych itp. Zaliczamy do nich również nasadzenia roślinne, które również w naturalny sposób wpływają na gospodarkę wodną na danym terenie. Bardzo ważnym elementem tego systemu są również przepompownie melioracyjne, które budowane są przez profesjonalne firmy, w tym m.in. firmę Hydromel-3 z Gorzowa Wielkopolskiego.

Jak już zostało wspomniane, celem systemów melioracyjnych jest nie tylko poprawa warunków glebowych, ale również zabezpieczenie terenów przed zalaniami i podtopieniami. Jest to możliwe poprzez wdrożenie przemyślanych rozwiązań, których celem jest kierowanie ruchu wody tam, gdzie może ona swobodnie spływać. W ten sposób skutecznie zabezpiecza się m.in. piwnice, pola uprawne, podwórka, sady przed lokalnymi podtopieniami w wyniku np. intensywnych opadów deszczu.

Przepompownie melioracyjne - krótka charakterystyka działania

Mianem przepompowni melioracyjnej określamy specjalne budynki, w których znajdują się agregaty pompowe stosowane w celu wymuszania przepływu wody z miejsc szczególnie zagrożonych zalewaniem i kierowanie jej w miejsca, gdzie będą miały swobodny odpływ. W ten sposób przeciwdziała się nadmiernemu gromadzeniu wody, która mogłaby z czasem stać się niebezpieczna, prowadząc do lokalnych podtopień.

Przepompownie melioracyjne zawsze tworzone są uwzględnieniem indywidualnych warunków panujących na danym terenie. Od tego zależy wydajność ich działania, która określana jest ilością przepompowywanej wody w ciągu sekundy. Dostosowanie wydajności przepompowni melioracyjnej jest bardzo ważne ze względów ekonomicznych, ponieważ system ten jest zasilany przez energię elektryczną. Jeśli więc wody na danym terenie nie ma dużo, przepompownia nie powinna być nazbyt mocna, ponieważ niepotrzebnie generowałaby zbyt dużo energii.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.