maskmask

Kiedy i w jaki sposób należy odwodnić wykop?

Wykonywanie głębokich wykopów, niezależnie od ich przeznaczenia, zawsze wymaga rozsądnego zaplanowania. W trakcie prac ziemnych mogą pojawić się różne problemy – zbyt luźna struktura podłoża, osuwanie się brzegów wykopu czy zalanie dołu przez wody gruntowe. Wszystkie te potencjalne kłopoty należy przewidzieć, poprzedzając rozpoczęcie prac dokładną analizą warunków geotechnicznych na danym terenie. Jeśli badanie terenu wykaże obecność wód gruntowych powyżej dna planowanego wykopu, konieczne będzie wykonanie odwodnienia.


Odwodnienie wykopu powinno się zacząć jeszcze przed rozpoczęciem kopania. Jeśli wcześniej wiadomo, że wody gruntowe mogą utrudniać pracę, nie należy zwlekać z ich odprowadzeniem. Zdarza się jednak, że to nie wody podziemne, a na przykład deszcz lub wezbrana rzeka zaleje wykop. Wtedy trzeba działać na bieżąco i przekierować wodę z wykopu w bezpieczne miejsce.

Metody odwadniania wykopów

Istnieją dwa podstawowe sposoby na usunięcie wody z wykopu: odwodnienie powierzchniowe i wgłębne. Pierwszy sposób polega na utworzeniu systemu rowków, kanałów lub studni, którymi woda spłynie poza teren, na którym wykonywane będą prace ziemne. Tą metodą można odwadniać stosunkowo płytkie wykopy.

Zabezpieczenie wykopów o głębokości kilku metrów lub więcej wymaga bardziej zaawansowanej techniki. Tutaj warto skontaktować się ze specjalistami, którzy świadczą usługi hydrotechniczne. Profesjonalna firma usuwa nadmiar wody z gruntu za pomocą instalacji igłofiltrowej. Co to takiego? Igłofiltry to rury zakończone dziurkami, wkopane głęboko w ziemię (poniżej planowanego dna wykopu). Zbierają wody gruntowe i przez system kolektorów przesyłają je w bezpieczne miejsce. Instalacja jest napędzana motopompą, może więc znajdować się nawet bardzo daleko od źródeł prądu.

Oferta firmy Hydromel-3 obejmuje odwadnianie wykopów z użyciem igłofiltrów i studni oraz inne prace związane z usuwaniem niechcianej wody. Świadczymy szeroko rozumiane usługi melioracyjne i budujemy konstrukcje hydrotechniczne. Jeśli masz jakikolwiek problem z wodą na swoim terenie, skontaktuj się z nami!

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.