maskmask

Budownictwo wodne i melioracyjne

Budownictwo wodne i melioracyjne  jest pojęciem określającym szereg inwestycji budowlanych, których celem jest zarówno optymalne, jak i zgodne z ekologią gospodarowanie zasobami wodnych, a także utrzymanie bądź poprawa warunków glebowych. To wykorzystywanie wszelkich zasobów wodnych do celów gospodarczych. Ten rodzaj budownictwa to wciąż słabo rozpowszechniony w naszym kraju odłam, mimo że zajmuje się nim coraz więcej firm. Na rosnące zainteresowanie tym rodzajem budownictwa ma wpływ fakt, iż z roku na rok następuje znaczący postęp w branży hydrotechnicznej, co wpływa na zwiększenie efektywności pracy podmiotów gospodarczych zajmujących się tym obszarem.

Usługi hydrotechniczne

W ramach wykonywania przez nas kompleksowych usług hydrotechnicznych oferujemy m.in. budowę i naprawę przepompowni melioracyjnych, zapuszczanie studni fundamentowych, budowę i regulację zapór, śluz i przepustów wodnych, budowę oraz remont wałów przeciwpowodziowych, a także wykonywanie polderów zalewowych, jaz, ścian oporowych, progów piętrzących oraz kanałów i zbiorników.

pompownia

Budowa i naprawa przepompowni melioracyjnych

Od wielu lat specjalizujemy się w budowie przepompowni melioracyjnych od podstaw, dostosowując ich konstrukcję do miejscowych warunków. Ponadto zajmujemy się również naprawą jej poszczególnych instalacji i poprawą wydajności agregatów pompowych mierzonej w liczbie metrów sześciennych przepompowywanej wody na sekundę.

Głównym zadaniem przepompowni jest przerzut wody do odbiorników, które wymagają systematycznej konserwacji. Nasza firma specjalizuje się w obudowie kanałów melioracyjnych oraz rurociągów, od których stanu technicznego zależy działanie całego systemu. Przypominamy przy tym, że zgodnie z prawem wodnym za utrzymanie i odbudowę tych urządzeń odpowiada właściciel gruntów.

Zapuszczanie studni fundamentowych

W ramach współpracy z pompowniami melioracyjnymi oferujemy również zapuszczanie studni fundamentowych – betonowych, murowanych i żelbetonowych. Ich zastosowanie możliwe jest poniżej zwierciadła wody gruntowej oraz w gruntach nienawodnionych na głębokość nie większą niż 10 m. Zbiorników zapuszczanych nie powinno się natomiast instalować w gruntach naznaczonych głazami czy korzeniami drzew.

Budowa i remont wałów przeciwpowodziowych

W ramach usług budownictwa wodnego i melioracyjnego zajmujemy się stawianiem i remontem wałów przeciwpowodziowych. To sztuczne usypiska, które wznoszone są wzdłuż rzeki w oddaleniu od jej koryta. Głównym celem ich budowy jest przeciwdziałanie rozlewaniu się wód rzecznych na terenach zalewowych. Wały chronią tereny sąsiednie przed zalaniem w przypadku powstania powodzi. Podobnie jak ścianki szczelne pełnią bardzo ważną funkcję ochronną i znacząco przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców terenów narażonych na zalanie.

Budowa i remonty wałów przeciwpowodziowych to czasochłonne czynności, wymagające sporych umiejętności wśród robotników. Z uwagi na zastosowanie dużej ilości materiałów oraz ciężkiego sprzętu budowlanego potrzebnych do wykonania tych czynności powinni zabierać się za to wyłącznie wykwalifikowani fachowcy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty budownictwa wodnego i melioracyjnego wszystkich klientów, którym zależy na kompleksowych usługach, będących gwarancją solidnie przeprowadzonych prac. W razie pytań lub wątpliwości co do konkretnej usługi zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Wszyscy chętnie wysłuchają Państwa wątpliwości i posłużą pomocą oraz radą.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.