maskmask

Jak utrzymać kanały melioracyjne w sprawności technicznej?

Kanały melioracyjne buduje się w celu zwiększenia żyzności gleby, polepszenia warunków uprawy i zmniejszenia ryzyka powodzi. Muszą być zarejestrowane w specjalnej, regionalnej ewidencji, gdzie potwierdzone są ich parametry i funkcje, czyli odprowadzanie nadmiaru i uzupełnianie niedoboru wody.

Przepisy prawne jasno mówią, że za utrzymanie kanału melioracyjnego odpowiedzialny jest właściciel gruntu, na którym został zbudowany. Jego działania powinny zapobiegać uszkodzeniom i utracie drożności systemu. Konserwację kanałów melioracyjnych powinno się przeprowadzać corocznie, jesienią oraz wiosną. Do najważniejszych zadań właściciela systemu należy:

  • czyszczenie kanałów i rurociągów drenarskich,
  • odmulanie dna,
  • wykaszanie i wygrabianie skarp,
  • utrzymywanie drożności wylotów rurociągów drenarskich,
  • oczyszczanie osadników studni drenarskich.

Wymienione czynności mają za zadanie ułatwić odpływ wód opadowych i roztopowych, których największe ilości obserwuje się właśnie jesienią i wiosną. Ważne jest też natychmiastowe usuwanie przeszkód, które pojawiły się w kanale nagle i niespodziewanie. Specjalnością naszej firmy jest nie tylko budowa kanałów melioracyjnych, ale również ich remonty, które mogą być konieczne dla sprawnego funkcjonowania systemu.

Jakie konsekwencje płyną z nieodpowiedniej eksploatacji kanałów melioracyjnych?

Zaniechanie prac konserwacyjnych w obrębie kanałów może być przyczyną problemów w uprawie roślin. Przyczynia się to do zwiększonych nakładów pracy, zużycia sprzętu rolniczego, a przede wszystkim stresu właściciela. Zaburzona uprawa to również mniejsze zyski finansowe ze sprzedaży plonów. Zalanie gruntów może powodować duże straty w narzędziach, problemy w funkcjonowaniu budynków rolnych i mieszkalnych.

Na zaniedbanie kanałów melioracyjnych najczęściej zwracają uwagę sąsiedzi, których gospodarstwa mogą być zagrożone przez zły stan systemu. Przejście na drogę administracyjną, a nawet sądową, często skutkuje wyznaczeniem maksymalnego terminu, do jakiego należy poddać kanał konserwacji. W ostateczności na właściciela nakłada się kary finansowe.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.