maskmask

Wykonanie melioracji i kanałów vs pozwolenia na budowę

Wykonywanie melioracji i kanałów wymaga szeregu pozwoleń, które związane są z kilkoma obszarami. Pierwszym z nich jest kontekst środowiskowy. Zanim rozpocznie się meliorację, trzeba ocenić, jaki wpływ na otoczenie będzie miała realizacja przedsięwzięcia. Jeśli wpływ ten zostanie określony jako znaczący, to w takim przypadku trzeba będzie się wystarać o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed innymi decyzjami, takimi jak decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego, pozwolenie wodnoprawne i decyzja o pozwoleniu na budowę. Jakie przedsięwzięcia mogą znacząco oddziaływać na środowisko? Między innymi te, które polegają na gospodarowaniu wodą na obszarach rolniczych mniejszych niż dwadzieścia hektarów, oraz te, które dokonują się na terenach objętych programem Natura 2000. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydają prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie.

Pozwolenie wodnoprawne

Kolejnym dokumentem, który należy uzyskać przed rozpoczęciem starań o pozwolenie na budowę, jest pozwolenie wodnoprawne. Związane jest ono z wykonaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych. Wydaje je na wniosek petenta dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub starosta. Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne należy dołączyć opis planowanego przedsięwzięcia, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, a także operat wodnoprawny.

Pozwolenie na budowę

Po uzyskaniu wszystkich wstępnych decyzji i pozwoleń można rozpocząć starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie jest ono jednak niezbędne do wykonania każdej melioracji. Bez pozwolenia na budowę jest w stanie obyć się wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Jedyne dwa wyjątki od tej reguły stanowią ziemne stawy hodowlane i urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, które są zlokalizowane na terenach parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody. Tak samo jak i reszta urządzeń wodnych, wymagają one pozwolenia na budowę.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.