maskmask

Zachęcamy do lektury!

zapora wodna

Co najczęściej psuje się w zaporach wodnych?

Zapory wodne to konstrukcje znane już od bardzo dawna, ponieważ wzmianki o nich sięgają czasów starożytnych. Na przestrzeni wieków ich rola, a także budowa ulegały jednak zmianie. Początkowo miały one przede wszystkim zaopatrywać w wodę. Następnie ich główną funkcją stało się wytwarzanie energii. Dziś wykorzystywane są przede wszystkim, jako zabezpieczenie przed katastrofalnymi powodziami. Co warto wiedzieć o tego typu konstrukcjach? I do jakich usterek dochodzi w nich najczęściej? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.  

Czytaj więcej...

zapora

Jak buduje się zapory wodne?

Celem wybudowania zapory wodnej jest piętrzenie wody w korycie i dolinie rzeki, tworząc zbiornik retencyjny, dzięki któremu można pozyskiwać wodę i energię, a do tego zapewnić ochronę przeciwpowodziową i walory rekreacyjne. Zapory są budowane z betonu i dzielimy je na ciężkie, łukowe, filarowe (półciężkie), filarowe masywne, i filarowe łukowe. Jak przebiega proces budowy zapory wodnej i co jest do tego niezbędne?

Czytaj więcej...

ścianki

Jak prawidłowo stawiać ścianki Larsena?

Ścianki Larsena to bardzo dobry sposób na zabezpieczanie wykopów, skarp itp. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie konieczne jest ustabilizowanie gruntu, kiedy na przykład jest on podmokły lub ma zbyt luźną strukturę. Ścianki szczelne stosuje się również przy budowie wielu konstrukcji hydrotechnicznych, np. ścian nabrzeży czy zapór piętrzących wodę. Stanowią też zabezpieczenie dla fundamentów tworzonych w miejscach zagrożonych podmywaniem przez wody gruntowe.

Czytaj więcej...

igłofiltry odwadnianie

Jak działają igłofiltry?

Igłofiltry to skuteczny sposób na odwodnienie terenu, na którym mają być wykonywane wykopy i inne prace ziemne. Jest to system rur i pomp, który odciąga z głębi ziemi wody gruntowe i wypuszcza je w bezpiecznej odległości od obszaru objętego pracami. Taki zabieg zapewnia znaczącą poprawę stabilności gruntu i tym samym usprawnia działania na budowie. 

Czytaj więcej...

odwadnianie wykopów

Kiedy i w jaki sposób należy odwodnić wykop?

Wykonywanie głębokich wykopów, niezależnie od ich przeznaczenia, zawsze wymaga rozsądnego zaplanowania. W trakcie prac ziemnych mogą pojawić się różne problemy – zbyt luźna struktura podłoża, osuwanie się brzegów wykopu czy zalanie dołu przez wody gruntowe. Wszystkie te potencjalne kłopoty należy przewidzieć, poprzedzając rozpoczęcie prac dokładną analizą warunków geotechnicznych na danym terenie. Jeśli badanie terenu wykaże obecność wód gruntowych powyżej dna planowanego wykopu, konieczne będzie wykonanie odwodnienia.

Czytaj więcej...

wykopy

Jak i dlaczego należy zabezpieczać wykopy?

Plac budowy jest miejscem, w którym często dochodzi do wypadków. Zanim rozpoczniemy budowę, należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami, a także przygotować się na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia terenu. Wykopy wąskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne oraz jamiste wymagają odpowiedniego doboru rodzaju zabezpieczeń. Wyjaśniamy, dlaczego należy zadbać o prawidłowe zabezpieczenie wykopów i jakie rozwiązania warto zastosować.

Czytaj więcej...

Remont wałów przeciwpowodziowych

Na czym polega remont wałów przeciwpowodziowych?

Wały przeciwpowodziowe to sztuczne usypiska, wznoszone wzdłuż rzek i mające na celu przeciwdziałanie rozlewaniu się wód rzecznych na terenach zalewowych. Ponadto wały chronią tereny sąsiednie przed zalaniem w sytuacji powodzi, prowadząc do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców terenów zalewowych.

Czytaj więcej...

rowy melioracyjne

Wykonanie melioracji i kanałów vs pozwolenia na budowę

Wykonywanie melioracji i kanałów wymaga szeregu pozwoleń, które związane są z kilkoma obszarami. Pierwszym z nich jest kontekst środowiskowy. Zanim rozpocznie się meliorację, trzeba ocenić, jaki wpływ na otoczenie będzie miała realizacja przedsięwzięcia. Jeśli wpływ ten zostanie określony jako znaczący, to w takim przypadku trzeba będzie się wystarać o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Czytaj więcej...

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.